I dag ble det kjent at statsadvokaten i Hordaland, Elisabeth Deinboll, har tatt ut tiltale mot investor Berge Gerdt Larsen."Tiltalebeslutningen gjelder brudd på straffeloven §275 første og annet ledd jf § 276, grovt økonomisk utroskap, ved salg av aksjer til underpris. Utroskapen gjelder verdier for minst NOK 20.500.000", heter det i tiltalebeslutningen.Gerdt Larsen ser frem til å få satt sluttstrek i skattesaken fra 1997, fremgår det av en pressemelding fra investoren:"Statsadvokaten i Hordaland har i dag sendt ut en pressemelding om at det er tatt ut tiltale mot Berge Gerdt Larsen for påstått grovt økonomisk utroskap.Saken gjelder overdragelse av 34 prosent av aksjene i selskapet Independent Oil Tools AS fra Berge Gerdt Larsens heleide selskap Kver AS. Aksjesalget ble gjennomført i henhold til en opsjonsavtale inngått i 1997. Vi mener at påtalemyndigheten har feilaktig lagt til grunn at aksjevederlaget i henhold til opsjonsavtalen var lavere enn virkelig verdi. Påtalemyndigheten har tidligere også lagt til grunn at Norden Oil Ltd som kjøpte aksjene, var et selskap eiet og kontrollert av Berge Gerdt Larsen. Dette standpunkt er nå forlatt.- Vi er uenig i grunnlaget for tiltalen. Politi og påtalemyndighet har brukt utrolige seks år på etterforskning av en enkeltstående aksjetransaksjon. Nå ser vi frem til at saken omsider skal kunne behandles av domstolene slik at Larsen gis en mulighet til å imøtegå det han mener er feilaktige beskyldninger, sier advokat Svein Aage Valen i advokatfirmaet Thommessen, som representerer Berge Gerdt Larsen", i meldingen.