Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått kontrakt med YPF S.A. for Normand Baltic og Normand Skarven for en periode på ca fire måneder fast med opsjon for ytterligere ca tre måneder. Oppstart er i løpet av januar 2011. Skipenes operasjonsområde vil være Argentina.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir Solstad Offshore en akseptabel avkastning, fremgår det av en melding.