Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått befraktningsavtale for CSV-en "Normand Pacific", et konstruksjonsservice-skip under bygging hos Bergen Group, med Veolia ES Special Services Inc. for en periode på tre år fast med tillegg av tre års opsjon. Oppstart senest januar 2011.De kommersielle betingelsene er konfidensielle, fremgår det av en melding.Veolia har i dag CSV'en "Normand Clipper" på ett års kontrakt. "Normand Paficic" vil erstatte "Normand Clipper" ved utløpet av denne kontrakten.