Subsea 7 melder om et resultat etter skatt på 53,3 millioner dollar i 3. kvartal 2010, mot 87 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 51 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,36 dollar, mot 0,58 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,35 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 78,6 millioner dollar, sammenlignet med 121 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 74 millioner dollar.Driftsresultatet ble 76,3 millioner dollar, mot 108 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 81 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 540,8 millioner dollar, sammenlignet med 661 millioner dollar i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 565 millioner dollar.Her erog