DNO varsler betydelig fall

Produksjonen er fallende i DNO, og fra oktober til november vil fallet bli betydelig.

Foto: DNO
Energi

DNO International melder om en snittproduksjon på 17.782 fat olje per dag på working interest-basis i oktober, ned fra 21.534 fat i september.Produksjonen fra Tawke-feltet i Kurdistan var 11.847 fat olje per dag, ned fra 15.140 fat i september. Produksjonen fra Jemen var på 5.935 fat olje per dag i oktober (working interest-basis), ned fra 6.394 fat i september.Realisert snittpris i Jemen steg fra 79 til 83 dollar.November-produksjonen vil ifølge selskapet bli betydelig lavere enn i oktober, ettersom leveransene fra Tawke har blitt begrenset til raffineriet. DNO har imidlertid blitt informert av KRG om lokalt salg vil bli gjenopptatt om kort tid.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs