Noreco-økning på 20 prosent

Noreco økte oljeproduksjonen med drøye 20 prosent fra oktober til november.

Scott Kerr (til høyre) - Foto: Finansavisen
Energi

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 11.575 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i november 2010. Netto realisert pris var 82 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. Det fremgår av en børsmelding. I oktober var produksjonen 9.600 fat oljeekvivalenterTotal produksjon fra de fire feltene i Siri-området i november var omlag 14.500 fat oe per dag (5.450 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 var stengt gjennom hele måneden, og et nytt reparasjonsforsøk er planlagt i desember. Norecos nettoproduksjon per felt:

  • Siri 2.025 fat per dagSiri 2.025 fat per dag
  • Nini East 1.800 fat per dagNini East 1.800 fat per dag
  • Nini 1.100 fat per dagNini 1.100 fat per dag
  • Cecilie 525 fat per dagCecilie 525 fat per dag
Brage produserte rundt 29.000 fat oe per dag (3.650 netto) i november med god regularitet. Den nye produksjonsbrønnen A-19 ble startet opp 30. oktober og produksjonen har vært som forventet.Syd Arne produserte nær 30.000 fat oe per dag (1.950 netto). Denne økningen kommer primært fra de to nye produksjonsbrønnene som ble startet opp i oktober.Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 400 og 150 fat oe per dag.Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser, fremgår av det av meldingen.

Nyheter
Børs