Regnskapstriks kutter EMGS-gjelden

Et regnskapsmessig grep gjør om gjeld til egenkapital.

EMGS-fartøyet BOA Galatea. Foto: Selskapet.
Energi

Electromagnetic Geoservices (EMGS) opplyser at Fugros konvertible lån til selskapet ikke lenger vil regnskapsføres som gjeld, men som egenkapital. Det skjer etter at selskapets funksjonelle valuta endres til kroner.Effekten er knyttet til en valutajustering av lånet.Regnskapsmessig vil selskapets gjeld bli redusert med lånets verdsatte verdi på 30,7 millioner dollar ved årsskiftet. Egenkapitalen vil øke tilsvarende.

Nyheter
Børs