Røkkes rigger klar for børs

Aker Drilling kan tas opp til notering på Oslo Børs.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Energi

Styret ved Oslo Børs har i møte 16. februar 2011 godkjent at aksjene i Aker Drilling kan tas opp til notering på Oslo Børs.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten. Videre forutsettes det at selskapet gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum 300 millioner idollar ny egenkapital.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 1. april 2011, fremgår det av meldingen fra børsen.Om Aker DrillingAker Drilling er en dypvanns boreentreprenør som eier og drifter to av verdens største, mest robuste og avanserte 6. generasjons flytende borerigger av Aker H-6e design. Selskapet har nylig inngått en intensjonsavtale med Daewoo verft (DSME) om bygging av to boreskip for ultra-dypvanns operasjoner, i tillegg til opsjon for bestilling av ytterligere to boreskip. Aker Drilling er basert i Stavanger, Norge, og har om lag 440 ansatte hvorav 400 jobber ute på riggene. Solide resultater, lang erfaring og fartstid i bransjen samt sterkt fokus på HMS kjennetegner både ledelsen og den operative organisasjonen.

Nyheter
Børs