Solstad Offshore vil hente inntil 700 mill.

Solstad Offshore vil refinansiere og vurderer å utstede et obligasjonslån på inntil 700 millioner kroner.

AHTS-en "Normand Borg". Foto: Solstad Offshore.
Energi

Solstad Offshore ASA (SOFF) vurderer å utstede et nytt senior usikret lån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i februar 2016. Det foreslåtte obligasjonslånet vil være på mellom 500 og 700 millioner kroner (total låneramme er inntil 700 millioner kroner).Lånets formål er refinansiering av eksisterende gjeld, samt generell selskapsfinansiering.Det vil også være ett tilbakekjøpstilbud av obligasjonslånene SORE01 og SOFF01 gitt tegning i det foreslåtte lånet.Arctic Securities ASA og DnB NOR Markets er utnevnt som tilretteleggere av det mulige nye obligasjonslånet, fremgår det av en børsmelding.

Nyheter
Børs