Grenland Group, som leverandør til FMC Technologies, har inngått intensjonsavtale for fabrikasjon og leveranse av en "8 Slot Manifold" og en "Foundation Base Structure". Total vekt på leverte strukturer vil være ca 1.075 tonn, og forventet kontraktsverdi vil være ca 140 millioner kroner.Arbeidet vil hovedsaklig bli utført ved Grenland Groups fabrikasjonsanlegg i Tønsberg, et anlegg som tidligere har levert et betydelig antall store undervannsstrukturer til FMC Technologies.Leveringene er planlagt startet i andre kvartal 2011, og siste levering skal finne sted i første kvartal 2012.Grenland Group, som leverandør til FMC Technologies, har dessuten inngått to intensjonsavtaler som støtte til FMCs nylige kontraktstildelinger i forbindelse med Statoils "fast-track" prosjekter i Nordsjøen. Grenland Group vil levere to "Intergrated Template Structures" og to Manifolder. Total vekt på leveransene vil være ca 700 tonn, og forventet kontraktsverdi vil være ca. 80 millioner kroner.Arbeidene vil hovedsaklig bli utført ved Grenland Groups fabrikasjonsanlegg i Tønsberg, og leveringene er planlagt startet i tredje kvartal 2011.