Bønder og småbrukere i de tre nordligste fylkene sier nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.«Det hører med til sjeldenhetene at fylkesårsmøtene i Bonde- og Småbrukarlaget uttaler seg om saker som ikke handler direkte om landbruket», slår fylkeslaget i Troms fast på sine nettsider.Likevel har et felles årsmøte mellom Nordland, Troms og Finnmark sagt et klart nei til oljerelatert virksomhet i nordområdene.I uttalelsen sier fylkeslagene at det er kortsiktig å si ja til boring bare for å skape arbeidsplasser i distriktene en generasjon eller to.Bøndene mener også at «lokalpolitikerne lar seg lokke inn i drømmen om velstand og vekst» av en oljeindustri som «presser på med mektige kapitalkrefter».Uttalelsen oppfordrer politikerne til å ta vare på oljefondet, og konkluderer med at det beste stedet er «å la det ligge i ro under havbunnen». (©NTB)