Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen, og tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2011/12.- Gjennom en stor utvidelse av utlyst areal i årets TFO-runde ønsker jeg å legge til rette for en rask og effektiv utforskning også av havområdet utenfor Nordland. Målet er økt leteaktivitet og en rask påvisning og utbygging av drivverdige funn i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.I TFO 2011 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med i alt 62 blokker eller deler av blokker i forhold til TFO-området i 2010. TFO-området i er utvidet med 56 og 6 blokker i hhv. Norskehavet og Nordsjøen.Søknadsfristen er satt til 14. september 2011, klokken 12.Samtidig opplyser regjeringen om at den i dag har besluttet å benytte 180 millioner kroner for å kartlegge ressursgrunnlaget for petroleum på norsk sokkel ved Jan Mayen.Kartleggingen vil foregå over en treårsperiode i perioden 2012-2014.