Chevron har planer om å øke produksjonen av olje og gass med 20 prosent innen 2017. Det tilsvarer mer enn det dobbelte av veksttakten mellom 2003 og 2010, melder TDN Finans.Estimatet skal værer basert på et oljeprisanslag på 79 dollar fatet.