I atomreaktor nummer tre i Fukushima 1-kraftverket var brenselstavene i en periode 3 meter over vann som følge av fordampning, opplyser TEPCO ifølge nyhetsbyrået Kyodo. Dette kan ha forårsaket en nedsmelting. En lignende situasjon oppsto lørdag i reaktor nummer én.Det er gjennomført kontrollerte utslipp av radioaktiv damp fra reaktor én for å holde trykket i reaktoren under kontroll, og TEPCO hadde søndag planer om å gjøre det samme i reaktor tre. Det er også sluppet ut radioaktiv damp fra en av reaktorene ved det andre atomkraftverket i Fukushima.Opptil 160 mennesker kan ha blitt utsatt for radioaktiv stråling ved de jordskjelvrammede atomkraftverkene i Fukushima.Ni personer har allerede vist tegn til mulige strålingsskader, viser undersøkelser, og det er beregnet at antall rammede kan øke til mellom 70 og 160, opplyser Japans direktorat for atom- og industrisikkerhet.Strålingsnivået utenfor ett av de to atomkraftverkene i Fukushima oversteg søndag de lovlig tillatte grensene, opplyser kraftselskapet TEPCO. Ifølge Japans regjering kan nedsmelting ha forekommet ved to av kraftverkets atomreaktorer.Atomkraftverket ble lørdag rammet av en kraftig eksplosjon, men eksplosjonen skal ikke ha skadet noen av reaktorene.For å beskytte befolkningen mot radioaktiv stråling er det igangsatt evakuering i en radius på 20 kilometer rundt kraftverket og 10 kilometer rundt et annet atomkraftverk i Fukushima.Om lag 140.000 mennesker er berørt av evakueringen, ifølge Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA). (©NTB)