Hvordan vil Japan-krisen påvirke oljeprisen?

Stengte kjernekraftanlegg og oljeraffinerier som står i brann kan sende oljeprisen til værs. En skakkjørt japansk økonomi kan også redusere behovet for energi. Analytiker Thina Saltvedt forteller om ulike utfall.

Jordskjelvet i Japan har utløst en tsumani. Foto: AP/Scanpix
Energi
Japan har i dag blitt rammet av et kraftigst jordskjelv som ble målt til 8,9 på Richters skala. Jordskjelvet og tsunamien har ført til at flere kjernekraftanlegg og oljeraffinerier har måttet stenge.-Det er veldig vanskelig å si så tidlig hva nettoeffekten av dette jordskjelvet vil bli på oljemarkedet, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea, til HegnarOnline.Et fat Nordsjøolje, med levering i april, omsettes nå for 113,90 dollar, ned 1,33 prosent.-Det har vært en eksplosjon ved ett raffineri, og ett annet er stengt. Dette vil redusere etterspørselen etter råolje fra disse raffineriene. Siden disse oljeraffineriene må stenge, blir også produksjonen av oljeprodukter mindre, sier Saltvedt til HegnarOnline.-Dette kan, avhengig av oljeproduktlagrene i Japan og hvor mye ledig raffinerikapasitet som finnes ved andre japanske raffinerier, føre til manko på en del oljeprodukter. Det kan bidra til å presse opp oljeproduktprisene, sier analytikeren.-I tillegg er det rapportert at rundt fire raffinerier er stengt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis disse atomkraftanleggene vil være stengt lenge kan det føre til at man må øke bruken av olje for å produsere elektrisitet, sier Saltvedt.-Det kan øke etterspørselen etter blant annet gasoil/diesel, slik vi har sett i Kina hvor de har brukt blant annet dieselaggregater for erstatte elektrisitetsproduksjon basert på kull, sier analytikeren.Enkelte frykter hvordan katastrofen vil påvirke landets økonomi. Den japanske sentralbanken uttalte raskt at den vil gjøre sitt ytterste for at jordskjelvet ikke skal påvirke den finansielle stabiliteten.-Det er også usikkert hvilken effekt tsunamien vil ha på den økonomiske veksten i Japan. Hvis dette demper veksten i en periode vil dette kunne redusere behovet for energi i en periode fremover, sier Saltvedt.-Med andre ord så er det fremdeles vanskelig å si noe om totaleffektene så tidlig, men dette er noen av de scenarioene som kan komme fremover, avslutter Saltvedt.