At et område på sokkelen er «modent» innebærer at det har vært boret brønner, skutt seismikk og gjort funn tidligere. Områdene er godt kartlagt, men inneholder ikke nok olje og gass til å forsvare en selvstendig utbygging.For å stimulere til leteaktivitet i modne områder har regjeringen derfor innledet en praksis med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Hensikten er å utnytte infrastrukturen som allerede er på plass ved andre oljefelt i området, før disse stenges ned.I fjor mottok Olje- og energidepartementet søknader fra over 40 selskaper som ville ha utvinningstillatelse i modne områder. Departementet jobber i disse dager med en egen petroleumsmelding, og det skal være i forbindelse med denne at et kompromiss for Lofoten diskuteres.Penger til forskning og konkrete løfter om økt satsing på modne områder, kan sukre pillen som oljetilhengerne i Arbeiderpartiet må svelge dersom regjeringen ikke går inn for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.Fra før er det kjent at regjeringen drøfter et mulig kompromiss som innebærer mer kunnskapsinnhenting om havområdene, uten at det skjer som del en konsekvensutredning. Å stykke opp de aktuelle blokkene i nye deler som kan utredes for oljevirksomhet, er uaktuelt etter det NTB får opplyst. (©NTB)