Nordea Markets høyner prisanslaget for Brent-olje fra 95 til 107 dollar fatet i 2011. 2012-estimatet høynes med syv dollar fatet til 110 dollar, melder TDN Finans."Oljeprisanslagene er oppjustert som følge av politisk uro i Midtøsten og Nord-Afrika har endret tilbuds- og risikoutsiktene", heter det i oppdateringen fra Nordea.