Statnett-bot på 30 mill.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Statnett 30 millioner kroner i overtredelsesgebyr i forbindelse med feilen i Oslofjordkabelen i 2008 og 2009.

Olje- og energimiister Terje Riis-Johansen og direktør i Statnett Auke Lont t.h. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix
Energi

Våren 2008 oppsto det feil på to av de tre sjøkablene i sentralnettet som krysser Oslofjorden. Først i oktober 2009 ble de to siste skadede kablene på forbindelsen Rød - Hasle koblet inn. Kablene er viktige for Norges forsyningssikkerhet og kraftutveksling med Sverige, og forbindelsen drives fortsatt med redusert kapasitet.Feilen har ikke ført til avbrudd i strømforsyningen til sluttbrukerne, men har hatt betydelige konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet, skriver NVE i en pressemelding.Statnetts konsernsjef Auke Lont skriver i en uttalelse at de er overrasket over å bli ilagt gebyret nær tre år etter hendelsen, men skriver at Statnett siden den gang har iverksatt en rekke tiltak for å korrigere alle påviste avvik og heve standarden på beredskapen til et høyt nivå.Beslutningen fra NVE er knyttet til de store samfunnsøkonomiske tapene som har oppstått og den svekkede forsyningssikkerhet hendelsen medførte, samt mangelfull beredskap.Årsaken til at gebyret er satt så høyt er at NVE mener Statnett over lang tid har unnlatt å følge krav til ettersyn, vedlikehold, modernisering og beredskap for denne strekningen.Statnett vil behandle vedtaket fra NVE internt før det skal tas stilling til om det skal påklages. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv