De siste ukenes opptøyer i Midtøsten og Nord-Afrika vil kunne føre til en reduksjon på tilbudssiden, noe som har sendt oljeprisen kraftig opp. Dette ble avløst av de tragiske nyhetene som har rammet Japan. Jordskjelv, tsunami og en atomkatastrofe legger en demper på etterspørselen etter olje, hvilket også har ført til lavere oljepris.Thina Saltvedt, analytiker i Nordea, sier til HegnarOnline at hun venter redusert etterspørsel etter olje på kort sikt. Oppbyggingsarbeidet, kombinert med utfordringene i Midtøsten og Nord-Afrika, vil derimot nok en gang bidra til å løfte oljeprisen over tid.-Jordskjelvet og de forferdelige ødeleggelsene det vil medføre for Japan er ventet å gi en negativ effekt på etterspørselen etter råolje på kort sikt, sier Saltvedt til HegnarOnline.-Japan er verdens tredje største oljeforbruker og oljeimportør, Så langt er rundt 1,6 millioner fat og dagen i raffinerikapasitet stengt ned, og det reduserer etterspørselen etter råolje. Japan hadde før katastrofen mye ubrukt raffinerikapasitet. Derfor er det vanskelig å si hvor mye som nå må importeres på lengre sikt, det vil si hvor mye raffinerikapasitet som er ødelagt og hvor mye som er stengt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Så på kort sikt venter vi etterspørselen etter olje vil falle noe, sier Saltvedt.-Nedstengningen av kjernekraftverkene vil derimot ha motsatt effekt på etterspørselen. Når Japan nå begynner å bygge opp igjen ne ødelagte områdene, er tilgangen til elektrisitet vitalt. Kjernekraftverket i Fukushima har fått svært store skader og det vil ta svært langt tid å få de i gang igjen om de noen sinne kommer i gang, understreker analytikeren.-Elektrisitetsproduksjonen fra atomkraftverkene vil måtte erstattes av produksjonen av elektrisitet fra kull, olje og gass. I likehet med jordskjelvet som rammet Japan i 2007, og førte til at Kasjiwaki-Kariwa ble stengt i nesten to år, benyttet man i stedet råolje og fuel oil til å produsere elektrisitet i tillegg til naturgass og kull, sier Saltvedt.-Da økte den samlede råolje- og fuel oil-forbruket med rundt 400.000 fra juli 2007 da jordskjelvet rammet Japan og til februar 2008 - toppmåneden etter jordskjelvet. Hvor mye den samlede økningen vil utgjøre nå er fremdeles usikkert siden omfanget av skadene fremdeles er ukjent. Det kan se ut som skadene er større på reaktorene i Fukushima enn det de var ved Kasjiwaki-Kariwa, og da kan endringene i etterspørselen fra kjernekraft til olje, gass og kull bli mer langvarig, sier analytikeren.-På kort sikt kan jordskjelvet gi et press ned på oljeprisen, i tillegg til at ulykken i seg selv påvirker investeringslysten som vil forstørre den negative priseffekten. Når Japan igjen begynner å få fart på reparasjonen og oppbyggingen så vil behovet for energi og elektrisitet øke. Dette vil øke etterspørselen etter olje og stramme til oljebalansen. Dette kommer på toppen av usikkerheten om utviklingen Nord-Afrika og Midtøsten, og ventes samlet å gi et press opp på prisen, avslutter Saltvedt.I skrivende omsettes et fat Nordsjøolje, med levering i mai, for 111,14 dollar, opp 2,35 prosent.