Foreløpige produksjonstall for febuar 2011 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 1,792 millioner fat olje, 0,251 millioner fat NGL og 0,076 millioner fat kondensat. I tillegg ble det produsert 9,4 milliarder Sm3 gass, ned 1,0 milliarder fra måneden før, kommer det frem i en melding fra Oljedirektoratet fredag.Trym-feltet startet for øvrig produksjon i februar.Samtidig viser endelige januar-tall en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1,835 millioner fat olje, 0,328 millioner fat NGL og kondensat.Den totale gassproduksjonen var 10,4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3).