Generalforsamlingen i BKK har vedtatt å betale utbytte til eierne på 1 300 millioner kroner for regnskapsåret 2010.Generalforsamlingen godkjente det framlagte årsregnskapet for BKK-konsernet for 2010 som viser 596 millioner kroner etter skatt og minoritetsinteresser.Bergen kommune, som sitter på 37,75 prosent av BKK, får et utbytte på 490,8 millioner kroner, mens hovedaksjonæren Statkraft får 648,7 millioner kroner.