Halfdan Knudsen, ansvarlig for Statoil sin Fast-Track portefølje, uttalte under selskapets pressemøte tirsdag at de basert på dagens portefølje venter at disse prosjektene vil bidra med en produksjon på rundt 90.000 fat pr dag i 2014, melder TDN Finans.Det finnes imidlertid et oppsidepotensial.
Om Statoils Fast-Track-portefølje:
Halvparten av oljen og gassen på norsk sokkel ligger fortsatt under havbunnen, men det går stadig lengre mellom store enkeltfunn. Blant de gjenværende utbyggingskandidatene på norsk sokkel er tre av fire klassifisert som små, og nesten alle ligger an til å bli enkle utbygginger med én havbunnsramme og noen få brønner. Derfor dropper Statoil skreddersømmen i mange små prosjekter for å få opp utbyggingstempoet og skape lønnsomhet.Tradisjonelt har Statoil drevet omfattende jakt på de optimale løsningene, for å få maks ut av feltene. Men disse små, marginale feltene er det ikke mulig å gjøre lønnsomme på denne måten. Ved å satse på standardisert utstyr og forenklede arbeidsprosesser er målet å halvere gjennomsnittlig utbyggingstid. Bare ett område skjermes for fartsøkningen: Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.Kilde: Statoil