Undersøkelsen er ført i pennen av Respons på oppdrag for advokatfirmaet Grette. Tallene viser at 22 prosent av kommunene og virksomhetene som har søkt konsesjon for å bygge ut ny vann- og vindkraft, utsetter prosjektene. De utsatte prosjektene tilsvarer 1.670 GWh i tapt kraftproduksjon og utgjør investeringer til en verdi av 4,7 milliarder kroner, skriver Nationen.Nesten alle søkerne som har utsatt sine prosjekter, oppgir avklaring om grønne sertifikater som en viktig årsak.- Dette viser at usikkerheten som knytter seg til verdien på grønne sertifikater bremser utbyggingen av fornybar energi vesentlig. Også kravet om at kraftverk må settes i drift innen en dato i 2020 for å være berettiget til slike sertifikater skaper uvisshet, sier advokatfullmektig Marius Svendsvoll Langnes i advokatfirmaet Grette.Undersøkelsen er basert på 151 konsesjonssøkere med til sammen 623 søknader. (©NTB)