Wintershall, som er Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent, fortsetter å styrke sitt engasjement i Norge. Nylig kunne selskapet informere om at de har økt sin andel i Maria-funnet til 50 prosent. Funnet, som ligger cirka 200 kilometer utenfor kysten av Trondheim, var for øvrig et av fjorårets største norske oljefunn.Wintershall Norge ASA har nå inngått avtaler med Spring Energy AS og med Concedo ASA om kjøp av deres andeler på henholdsvis 15 prosent og ti prosent av Maria-funnet.Med disse kjøpene øker Wintershall sine andeler i lisensene PL 475 BS, PL 475 CS og PL 475. Wintershall er operatør for feltet og en pådriver for å utvikle det. Størrelsen på funnet er anslått til å ligge på 60-120 millioner fat drivverdig olje og to til fem milliarder standard kubikkmeter (Sm3) drivverdig gass.Wintershall planlegger å bore en avgrensningsbrønn før utgangen av året for å kunne utarbeide et optimalt utviklingskonsept for feltet. Wintershall Norge ASA er i dag en av de største lisensinnehaverne i Norge med over førti lisenser og har operatørskap for rundt halvparten av disse.