DNO International skriver i en melding tirsdag morgen at de nå har plugget og forlatt Alsaiq-1-letebrønnen i blokk 47 i Jemen.Dette etter at man lykkes ikke i å få strøm i brønnen.Videre er det i Erbil-lisensen i kurdistan-regionen i Irak testet oljeproduksjon fra Bastora-1 og Bastora 1A-brønnene. Foreløpige resultater indikerer testrater på 2.000-2.300 fat olje pr dag med 18-19 grader API-kvalitet.Planen videre nå er å gjøre en langsiktig test for å bekrefte stabil og vedvarende strømning fra brønnen. Oljeproduksjon fra testen vil bli sendt med tankbiler til Tawke for eksport.