Morgan Stanleys konkluderer med at markedet for marin seismikk går mot balanse, men at det så langt ikke har ført til noen bedring i prisene. Et av hovedinntrykkene er at det mot en normalisering i Mexicogulfen. Det ventes seks-åtte skip der i første halvår 2012."Sommersesongen i Nordsjøen ser ut til å bli sterkere enn hva minst noen aktører hadde ventet, og vil trolig absorbere rundt 20 skip, opp med ett eller to fra 2010. I tillegg øker etterspørselen fra andre steder i verden, særlig i Brasil, Angola og Mexicogulfen", heter det i en oppdatering fra Morgan Stanley.