Odfjell opplyser at rederiet har mottatt 50,7 millioner dollar, noe som tilsvarer 272 millioner kroner, fra Sevmash i Russland. Beløpet er utbetalt etter at landets høyesterett avslo anken fra verftet.Beløpet inkluder tildelingen fra voldgiftspanelet i Stockholm, juridiske kostnader og akkumulerte renter.