Seadrill melder om et resultat etter skatt på 823 millioner dollar i 1. kvartal 2011 (tilsvarende nesten 4,5 milliarder kroner) mot 217 millioner dollar (tilsvarende nær 1,2 milliarder kroner) i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 309 millioner dollar, tilsvarende nær 1,7 milliarder kroner.
På grunn av det sterke markedet for Seadrill rigger, og god visibilitet når det gjelder inntjeningen fremover, foreslår styret et utbytte på 0,75 dollar per aksje, opp fra 0,6 dollar i fjor. Av dette er 0,05 dollar ekstraordinært. Eks dato for utbytte er 6. juni.I rapporten heter det også at selskapet vil øke det langsiktige kvartalsvise utbyttet til 0,7 dollar. I tillegg har styret besluttet å utbetale et ekstraordinært utbytte på 0,2 dollar over de fire kvartalene i år, med da 0,05 dollar per kvartal.Resultat per aksje ble 1,84 dollar, mot 0,49 dollar ved samme korsvei i fjor. Fullt utvannet var EPS på 1,7 dollar mot 0,47 i samme lvartal i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,70 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 871 millioner dollar, sammenlignet med 246 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 365 millioner dollar.Det som bidrar til å løfte resultatet ekstra er netto finansposter på 441 millioner dollar mot -86 millioner dollar i samme kvartal i 2010.Her er det i all hovedsak en gevinst på 477 millioner dollar på at Seawell ikke lenger konsolideres inn i regnskapet, som bidrar til det store hoppet. Dette trigget en justering av de bokførte verdiene for å reflektere markedsverdien av de underliggende aksjene, heter det.Justert for dette er likevel resultat før skatt på 394 millioner dollar, mot analytikernes forventninger på 365 millioner dollar.Driftsresultatet ble 430 millioner dollar, mot 332 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 436 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 1.110 millioner dollar, sammenlignet med 853 millioner dollar i 1. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 1.048 millioner dollar..