Sevan Marine stuper 46 prosent til 38 øre på Oslo Børs etter at børspausen ble opphevet.Sevan Marine kom ikke i mål med den garanterte tegningsrettemisjonen som ble tilbudt av DnB NOR Markets. Denne skulle ha vært på 275 millioner dollar.Emisjonsforslaget ble støttet av flere ekisterende aksjonærer, men i lys av det kraftige kursfallet siden meldingen kom fredag 20. mai, har styret i samråd med DnB NOR Markets konkudert med at det ikke var mulig å gå videre med emisjonen.Sevan Marine regner med å være i brudd med krav om minimum likviditet i forbindelse med en av sine låneavtaler.Selskapet har ikke nok penger til å betale for Sevan Voyageur-overskridelsene på anslagsvis 45 millioner dollar.Sevan Marine har engasjert ABG Sundal Collier, DnB NOR Markets, Pareto Securities og SEB Enskilda, som skal se på en finansiell og strategisk restrukteringen av selskapet.Onsdag ettermiddag ble det innført børspause i Sevan Marine. Aksjen var da ned 42 prosent til 70 øre.Børspausen oppheves 09:35.Analytiker Egle Domataite i Terra Markets at hun fryktet at en ordinær emisjon, i tilfelle det ikke ble noe av den garanterte emisjonen, ikke blir fulltegnet, selv med en betydelig rabatt i forhold til onsdagens kursnivåer.