Regjeringen går for økt utvinning

Regjeringen ønsker å opprettholde norsk olje- og gassproduksjon de kommende 40 årene.

Foto: Finansavisen
Energi

Regjeringen satser stort på å øke utvinningen fra eksisterende olje- og gassfelt. Målet er å opprettholde norsk olje- og gassproduksjon de kommende 40 årene.Det var ett av hovedbudskapene da olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fredag la fram den nye petroleumsmeldingen.Han oppsummerte meldingen i fire parallelle satsingsområder:- Vi skal øke utvinningen fra eksisterende felt. Vi skal ha utbygging av drivverdige funn. Vi skal fortsette en aktiv utforskning av åpnede arealer, både i modne og umodne områder. Vi skal gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen og den delen av tidligere omstridte områder som ligger vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør.Borten Moe understreker at de modne feltene spiller en sentral rolle i framtidens petroleumspolitikk. Han minnet om at om 40 år vil det fremdeles ligge igjen 48 prosent uutnyttede ressurser i norske felt.- En økning i utvinningsgraden på norsk sokkel på 1 prosent vil medføre en økning i oljeinntektene på 325 milliarder kroner for det norske samfunnet, sier Borten Moe. (©NTB)

Nyheter
Børs