- Statoil mangler beredskap

Statoil bryter lovverket om oljevernberedskap på flere punkter, ifølge tilsyn som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har gjennomført på Haltenbanken.

Statoils logo - Foto: Statoil
Energi

Kontrollen av Statoils beredskap på Haltenbanken viser noen av de verste bruddene som er avdekket ved tilsyn, dersom man ser bort fra hendelser om har ført til faktisk utslipp, mener avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.- Jeg er ikke kjent med tilsyn på norsk sokkel som har avdekket flere lovbrudd, sier han til Aftenposten.no.Klif har undersøkt de fem feltene hvor Statoil er operatør på Haltenbanken. Direktoratet har avdekket lovbrudd som omfatter tiden det kan ta før et utslipp blir oppdaget, reaksjonstid før oljeoppsamling kan iverksettes, og manglende dokumentasjon på tilstrekkelig og riktig utstyr som skal settes inn mot utslipp. Statoil kan ikke dokumentere at beredskapen er basert på oppdaterte krav, analyser og planer.Direktoratet påpeker lovbruddene i et brev til Statoil. Statoil får en frist på to uker til å lage en plan for å rydde opp.Statoil er uenig i at det foreligger alvorlige brudd på beredskapskravene.- Vi mener at beredskapen er minst like robust i dag som da den ble etablert, men erkjenner at det har tatt for lang tid med oppdatering av planene, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv