20 prosent flere rigger i verden på et år

En OPEC-rapport for 2010 viser mandag at verdens oljereserver steg med nærmere 10 prosent i fjor. Antallet aktive rigger steg med nesten 20 prosent.

Foto: iStockphoto

En OPEC-rapport for 2010 viser mandag at verdens oljereserver steg med 9,8 prosent i fjor mens aktive rigger i verden steg fra 3.383 enheter i 2009 til 4.044 rigger i 2010 - en økning på nærmere 20 prosent.Reservene i Nord-Amerika stod på stedet hvil mens de steg 34,6 prosent i Latin-Amerika. Venezuelas reserver steg med hele 40,4 prosent, melder TDN Finans.Fasit for reservene i Vest-Europa var et fall på 0,4 prosent, i Midtøsten steg reservene 5,6 prosent og her hadde Irak en vekst på 24,4 prosent.Afrika opplevde en vekst i resvervene på 1,9 prosent mens det i Asia/Stillehavet var det en oppgang på 0,2 prosent.I OPEC-landene som helhet steg reservene med 12,1 prosent mens reservene i OECD-landene var uendret.Verdens naturgassreserver steg samtidig med 1,5 prosent.