Apply venter med å gå på børs

Apply utsetter noteringen på Oslo Børs. Toppsjefen understreker at momentumet er sterkt, og tror fortsatt på at en godt timet børsnotering er riktig.

Konsernsjef Per Bjørn Habbestad i Apply. Foto: Selskapet
Energi

Apply utsetter noteringen på Oslo Børs, går det frem av en børsmelding.- Under de gjeldende forhold i egenkapitalmarkedet er det vanskelig å gjennomføre den planlagte emisjonen til tilfredsstillende betingelser. Styret i Apply har derfor i et møte 1. juli 2011 besluttet å utsette noteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs, og trekker med dette tilbake søknaden om notering, heter det.Apply-sjef Per Bjørn Habbestad understreker at det industrielle og operasjonelle momentum er sterkt, og at de underliggende markedsforholdene for selskapets forretningsområder er gode.- Vi tror fortsatt at en godt 'timet' børsnotering er riktig for oss for å styrke vår finansielle posisjon og å legge til rette for fortsatt vekst gjennom oppkjøp, sier han.

Nyheter
Børs