Farstad-oppkjøp i Brasil

Farstad Shipping styrker sin posisjon i Brasil ved å kjøpe 50 prosent av selskap for over 300 millioner kroner.

Copacabana-stranden i Brasil - Foto: Scanpix

Farstad Shipping ASA har inngått avtale med Petroserv S.A. i Brasil om på gitte betingelser å kjøpe Petroserv sin 50 prosent andel i BOS Navegação S.A. Farstad Shipping vil etter kjøpet eie BOS 100 prosent.Netto kjøpesum er på 56,5 millioner dollar, noe som tilsvarer 316 millioner kroner.Overtakelse av andelen forventes å skje med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2011.BOS ble etablert i juni 1999 som et joint venture mellom Farstad Shipping og Petroserv. Selskapet eier i dag tre ankerhåndteringsskip (AHTS-er) som er på langsiktige kontrakter med Petrobras. I tillegg opererer BOS 10 Farstad-eide skip i Brasil.For Farstad Shipping betyr kjøpet en styrking av selskapets posisjon i Brasil, et marked med utsikter for betydelig vekst.