Noreco har solgt Brage og Hyme

Norwegian Energy Company (Noreco) melder at salget av selskapets eierandeler i oljefeltene Brage og Hyme til Core Energy nå er gjennomført.

Foto: Finansavisen

Salgssummen er 85 millioner dollar etter skatt, med effektiv dato 1. januar 2011. Det vil bli gjennomført et pro et contra oppgjør for interimperioden mellom effektiv dato og datoen for gjennomføring av transaksjonen.Transaksjonen vil medføre et regnskapsmessig tap i tredje kvartal 2011 som er foreløpig beregnet til 123 millioner kroner, hvorav 19 millioner kroner er knyttet til resultateffekter fra interimperioden.Norwegian Energy Company sier videre at effekten på selskapets egenkapitalandel er forventet å være svakt positiv som følge av reduksjonen i totale eiendeler. Samtidig vil selskapets likviditet bli betydelig styrket.