Shell vil investere 70 mrd kroner i Norge

Norske Shell vil investere 70 milliarder kroner på sine installasjoner i Norskehavet de kommende sju årene, inkludert landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Anlegg på Nyhamna - Foto: Shell

Feltutbyggingen på Luva, Linnorm og Zidane vil medføre investeringer på 50-60 milliarder kroner. Gassinfrastrukturen (rør og anlegg på Nyhamna) vil være i størrelsesorden 12-16 milliarder kroner, opplyste områdedirektør Knut Mauseth i Norske Shell på JazzGass-konferansen i Molde tirsdag.Ormen Lange ligger også an til å bli fremtidig gassknutepunkt for Norskehavet. Gassen fra flere felt kan bli ført sørover til Nyhamna og bli eksportert derfra til Easington. Dette vil ytterligere forsterke ringvirkningene i Nyhamna-regionen i årene som kommer.Luva/Linnorm-utbyggingen vil gi ringvirkninger tilsvarende 2,1 milliarder kroner, eller 500 arbeidsplasser i investeringsfasen. 210 ekstra årsverk vil komme som en følge av økt skatteinngang. Årlige økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil tilsvare 1,2 milliarder kroner årlig eller 500 varige årsverk.Luva ligger 500 kilometer fra Nyhamna, tilsvarende avstanden mellom Oslo og Nyhamna. Det er et medium stort gassfelt på ca. 40-60 milliarder standard kubikkmeter (GSm3) gass, opplyste direktør Torolf Christensen i Luva feltutbygging i Statoil på konferansen. (©NTB)