Vannmagasinene fortsetter å øke

Fyllingsgraden fortsatte å øke i alle deler av landet i forrige uke, og ligger nå over både 2009 og 2010.

Vannkraftverk - Foto: Scanpix

Fyllingsgraden fortsatte å øke i uke 29 til 75,2 prosent, noe som er høyere enn både 2009 og 2010.Fyllingsgraden var opp fra 72,2 prosent i foregående uke, men ligger fremdeles under median for perioden 1990 til 2007 på 79,8 prosent.Høyeste fyllingsgrad var det i sørøst-Norge, på 78,4 prosent.Hele statistikken