Aktor: Statoil vedgår skyld i oljesand-rettssak

Aktoratet opplyser at rettssaken mot Statoil i Canada vil ende med en erklæring av skyld fra det norske selskapets side. Statoil er tiltalt for brudd på vanntillatelsene knyttet til oljesandproduksjon i provinsen Alberta.

Statoil - Foto: Scanpix
Energi
- Aktor opplyste om dette på rettsmøtet onsdag og ba om tid til 21. november med å komme med et forslag til straffereaksjon, opplyser leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, til NTB.Påtalemyndigheten legger opp til at saken vil munne ut i såkalt «creative sentencing», en vanlig brukt straffeform i miljøsaker i Canada.- Det kan være snakk om blant annet kunnskapsoverføring, slik at hele industrien kan ta lærdom av det som har skjedd, forklarer informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil. Et selskap kan også straffes økonomisk som en del av en slik kreativ straff, men pengene kan samtidig øremerkes utdannings- eller forskningsprosjekter eller heving av standardene i industrien.Pedersen ønsker ikke å gå inn på detaljene i hvilke innrømmelser selskapet har gjort.- Jeg synes ikke det blir riktig av hensyn til rettsprosessen som fortsatt pågår i Canada. Vi har hele tiden ønsket å være åpne og gi informasjon for å klarlegge alle fakta i saken. Nå viser prosessen at vi har brutt våre vanntillatelser ved flere tilfeller i 2008 og 2009, sier han.