Bergen Group ASA melder om et resultat etter skatt på 15,4 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 9,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 21,4 millioner kroner, sammenlignet med 13,6 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 36,4 millioner kroner, mot 47,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.027,7 millioner kroner, sammenlignet med 790,0 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Veksten i omsetningen er på 30 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og konsernledelsen ser lyst på markedsutsiktene fremover.- Vi ser konturene av en god aktivitetsperiode de neste årene innen både skipsbygging og offshore, sier en optimistisk konsernsjef Terje Arnesen, som forventer at Bergen Group sin ordrereserve på 5,2 milliarder kroner vil øke i løpet av 2. halvår.Konsernsjefen kan glede seg over en jevn vekstkurve for Bergen Group både i forhold til omsetning og resultat de tre siste kvartalene.-Vi er grunnleggende positive til at denne veksten kommer til å fortsette de kommende årene, sier Arnesen.