Det norske: - Dette er oppløftende resultater

- Vi i Det norske har tro på at dette funnet representerer store verdier for selskapet, sier administrerende direktør Erik Haugane i forbindelse med et at selskapet kommer med en oppdatering rundt et gassfunn i Barentshavet.

Erik Haugan. Foto: Scanpix
Energi

Det norske oljeselskap ASA har kommet med en oppdatering i forbindelse med et gassfunn i Barentshavet. Tidligere i sommer ble det kjent at det var gjort et gassfunn i PL 535 på Norvarg i Barentshavet, hvor Total E&P Norge AS er operatør.Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 10 og 50 milliarder Sm3 utvinnbar gass, som tilsvarer mellom 63 og 315 millioner fat oljeekvivalenter. Det norske har en andel på 20 prosent i funnet.- Dette er oppløftende resultater.Total har gjort en førsteklasses jobb på Norvarg. Operatøren er også en betydelig aktør i Barentshavet med andeler i Snøhvit, på Melkøya LNG fabrikk og i det russiske Shtokman feltet. Totals erfaring og kompetanse fra Barentshavet, samt fra lignende gassfelt internasjonalt, vil ha stor verdi for Det norske i det videre arbeidet med å kartlegge størrelsen og muligheten for fremtidig produksjon fra Norvarg, sier administrerende direktør Erik HauganeDet ble påvist gass i reservoarbergarter fra både jura og trias. Det viktigste funnet ble gjort i Kobbeformasjonen i et 400 meter intervall med bergarter av varierende reservoarkvalitet. I Havertformasjonen ble det påvist to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.Produksjonstesten fra øvre del av Kobbeformasjonen var vellykket. Høyeste produksjonsrate var på 180.000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholdt kun små mengder CO2, H2S og N2, noe som er positivt for gassverdien.- Vi i Det norske har tro på at dette funnet representerer store verdier for selskapet. Vi vil nå først analysere dataene som er samlet inn nærmere før lisensen beslutter neste steg. For Barentshavregionen er dette oppløftende. Det er det andre store funnet som er gjort så langt i år og viser at regionen er på frammarsj, sier administrerende direktør Erik Haugane i Det norske.Norvarg ligger om lag 250 kilometer nord for Melkøya i Barentshavet og er et av de nordligste funnene på norsk sokkel. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 2009, som en del av 20. konsesjonsrunde.Rettighetshavere i utvinningstillatelse 535 er:Total E&P Norge AS (operatør)40 prosentDet norske oljeselskap ASA20 prosentNorth Energy ASA20 prosentRocksource ASA20 prosent