Svenske Kraftnät har valgt Goodtech som partner i forbindelse med modernisering av stamnettsanlegget i Hällby, tre mil nord for Junsele i Örnsköldsvik i Sverige, går det frem av en børsmelding.Oppdraget, som er en totalleveranse som omfatter ombygging og utvidelse av eksisterende 220 ??kV transformatorstasjon, har en verdi på 39 millioner svenske kroner (tilsvarende 33 millioner norske).- Vår satsning innenfor kraftsegmentet de seneste årene har gitt ønsket resultat. Vi har kompetanse, erfaring og evne til å ta helhetsansvar for alt fra prosjektledelse og konstruksjon til montasje og idriftsettelse av kraftanlegg med spenningsnivåer opptil 400 kV, sier Roland Karlsson, som er Goodtechs enhetssjef for kraft i Sundsvall.