Badger Explorer melder om et resultat før og etter skatt på minus 7,2 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 4,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble minus 0,40 kroner, mot minus 0,23 kroner ved samme periode i fjor.Driftsresultatet ble minus 6,7 millioner kroner, mot minus 5,9 millioner kroner året før.De totale inntektene beløp seg til 2,9 millioner kroner, sammenlignet med 1,7 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Selskapet går nå inn i den pre-kommersielle fasen. Det pågår samtaler med oljeselskapene om støtte til den neste fase med utviklingen av Badger Explorer teknologien, også kalt 125 Demonstrator-programmet. Det er en prioritert oppgave for tredje kvartal 2011 å fullføre disse samtalene og oppnå enighet om de konkrete bidrag for denne fasen.