Mandag ettermiddag omsettes et fat Nordsjøolje, med levering i oktober, for 107 dollar, mens WTI-oljen omsettes for 83,35 dollar. Mange lurer på hvorfor prisdifferansen er så betydelig. Vi snakker tross alt om nesten 24 dollar fatet.
Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea, forklarer HegnarOnlines lesere hvordan det henger sammen.-Hvor lenge tror du denne prisforskjellen vil vare?
-WTI prissettes ved et sted som heter Cushing i USA, og på dette stedet har oljen begynt å hope seg opp og fylle opp lagrene. Årsaken til dette er at økt produksjon i Canada og USA, i tillegg en utvidelse av eksportkapasiteten fra Canada, har ført til at mye olje kommer inn til Cushing. Mer olje vil komme inn, blant annet mer volumer fra Canada fra den nye rørledningen Keystone. Keystone er et nytt rørledningsprosjekt som har kostet 12 milliarder dollar. Rørledningen frakter kanadisk råolje fra Nebraska til Cushing i Oklahoma, sier Saltvedt til HegnarOnline.-På grunn av infrastrukturproblemer blir ikke like mye olje distribuert ut fra Cushing. Rørledningssystemene som frakter olje fra Cushing til raffineriene ved den mexicanske gulf har ikke blitt utvidet i samme takt som ledningene fra Canada som frakter olje til Cushing. Det gjør at olje hoper seg opp i Cushing og prisene faller, sier Saltvedt.-I tillegg har den svake økonomiske veksten bidratt til en svak utvikling i etterspørselen etter olje. Bensinetterspørselen i sommer har ligger under topp-bunn-rangen for de siste fem årene og med utsiktene for en videre svak økonomisk utvikling i USA bidrar det ikke til å stramme til i markedet, sier oljeanalytikeren.-Mange har gått bort i fra å bruke WTI som referansepris fordi de mener at prissettingen av WTI reflekterer oljeprisen lokalt i Cushing og ikke tilbud og etterspørselsforholdene i USA. Blant annet annonserte Saudi-Arabia sommeren 2009 at de vil gå over til å bruke ascii som referansepris for sin oljeeksport til USA og ikke WTIen, sier Saltvedt.-Opphopningen i Cushing har bidratt til å trekke ned WTI-prisen. Tidvis har det vært større press i det europeiske markedet. Blant annet har bortfallet av libysk oljeproduksjon, og noen produksjonsstopp i Nordsjøen, strammet til det europeiske markedet. Det er altså ikke bare WTIen som er svak, men i tillegg har Brent-oljen tidvis styrket seg også mot andre oljekvaliteter, sier Saltvedt.-Den store prisforskjellen har likevel ikke gitt noen særlige arbitrasjemuligheter ved å frakte billig WTI-olje til andre deler av verden. Den tunge oljen er det lav etterspørsel etter. I tillegg ligger Cushing i innlandet, langt unna oljehavner som gjør det vanskelig å frakte den bort fra dette stedet på tross av prisforskjellen til eksempelvis Louisiana Light Sweet - LLS, sier Saltvedt.-Det vil ta tid å få bygget ut rørledningssystemet for å få mer olje ut fra Cushing eller transportere olje til andre steder enn Cushing. Først om 1,5 til to år er det ventet at et vil bli en bedring som igjen kan tippe prisforholdet mellom Brent og WTI tilbake, sier Saltvedt.-Denne spreaden har jo bare fortsatt å øke den siste tiden. Det er en veldig spesiell effekt siden WTIen kvalitetsmessige er en finere olje en Brent-oljen, avslutter Saltvedt.