Norwegian Energy Company opplyser i en melding mandag at selskapet selger sin eierandel på 13,338 prosent i oljefunnet Flyndre Paleocene til Maersk Oil.Salgssummen skal være satt til 19 millioner kroner. Men det ventes at salget av Flyndre forventes å gi en positiv resultateffekt på omkring 10 millioner kroner.Flyndre Paleocene ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia, der Maersk Oil er operatør. Den norske delen er i lisens PL 018C.Ifølge Noreco skal deres anslåtte del av påviste og sannsynlige reserver i dette funnet er 0,4 millioner fat oljeekvivalenter.Lisensen inneholder også et funn i kritt-formasjonen, som vil bli skilt ut av lisensen og beholdt av Noreco.- Transaksjonen og utskillelsen av kritt-formasjonen som en separat produksjonslisens krever godkjenning av norske myndigheter, skriver selskapet.