Noreco vurderer salg til oljeselskap

Noreco har sikret seg muligheten til å selge eierandel til et annet oljeselskap.

Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.
Energi

Norwegian Energy Company (Noreco) melder at Lundin Petroleum, på vegne av lisens PL 148 i Norge har levert en Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Brynhild-feltet (tidligere kjent som Nemo) til norske myndigheter.Brynhild anslås å inneholde påviste og sannsynlige oljereserver (2P) på 22 millioner fat, og oljeproduksjonen forventes på det meste å komme opp i om lag 12.000 fat per dag.Noreco har også inngått en opsjonsavtale som gir selskapet rett til å selge sin andel av PL148 til et annet oljeselskap. Denne opsjonen utløper i løpet av fjerde kvartal 2011, og Noreco vil benytte de kommende månedene til å vurdere sin posisjon i Brynhild-utbyggingen, og herunder ta en beslutning om hvorvidt selskapet vil investere i prosjektet eller selge seg ut av lisensen.Et eventuelt salg under denne opsjonsavtalen forventes ikke å ha vesentlig innvirkning på Norecos finansielle resultater eller lånebetingelser.Noreco har en eierandel på 20 prosent i Brynhild-feltet. Lundin Petroleum er operatør og har en eierandel på 50 prosent, mens Talisman eier 30 prosent i feltet.