Norse Energy Corps amerikanske datter Norse Energy Holdings har kjøpt tilbake egne obligasjoner med nominell verdi åtte millioner dollar.Selskapet vil få en gevinst på rundt 2,4 millioner dollar som følge av tilbakekjøpet, som skjedde i det åpne markedet.15. august ble det meldt at Norse Energy Corp var i samtale rmed obligasjonseierne om mulighet for å fravike egenkapitalbetingelser i selskapets obligasjonslåneavtaler og/eller konvertering av deler av eller hele obligasjonsgjelden til egenkapital.