Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viser at de amerikanske råoljelagrene steg med 4,2 millioner fat til 354 millioner fat i uken frem til 12. august. Analytikerstanden trodde lagrene ville falle med 0,5 millioenr fat.Bensinlagrene falt med 3,5 millioner fat mens destillatlagrene økte med 2,4 millioner fat. Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 1,2 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 0,6 millioner fat.