Polarcus med ny 3D-studie i Barentshavet

Polarcus skal igang med en studie i Barentshavet, og melder at industripartnere går inn med store deler av midlene i forkant av studiet.

Polarcus ved børsnoteringen - Carl-Peter Zickerman (styremedlem) ringer i bjella. Første til venstre for ham er styreformann, Peter Rigg, og deretter administrerende direktør, Rolf Rønningen. Bak Rolf står CFO, Tom Henrik Sunby og til venstre for ham, børsdirektør Bente Landsnes. - Foto: Bo Mathisen
Energi

Polarcus forteller i dag at de vil gjennomføre et 3d- multiklientprosjekt over Bjarmeland Platformen i Barentshavet. Prosjektet har potensiale til å delle 1.100 kvadratkilometer og industripartnere går inn med store deler av midlene i forkant av studiet.Undersøkelsen skal gjennomføres av seismikkskipet Polarcus Samur og Polarcus regner med å bruke rundt seksti dager på innsamling av data, avhengig av den endelige datamengden som skal samles inn.

Nyheter
Næringsliv