Rocksource melder om et resultat etter skatt på 60,9 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 136,9 millioner kroner i samme periode året før. Tallene er inkludert avhendet virksomhet. Justert for dette, ble resultatet 59,7 millioner kroner, mot minus 28,7 millioner kroner året før.Resultatet per aksje ble 0,175 kroner mot minus 0,619 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 9,9 millioner kroner, sammenlignet med minus 92,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 25,4 millioner kroner, mot minus 105,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 159,2 millioner kroner, sammenlignet med 2,7 millioner kroner i 2. kvartal 2010. I første halvår var inntektene 160,5 millioner kroner. 152,8 millioner av dette var fra en "farm-down"-avtale md Noble Energy.Her er og