Aker Capital as, som er et heleid datterselskap av Aker ASA, har i dag kjøpt 12.954,478 aksjer i Det norske oljeselskap ASA. Dette utgjør 11,66 prosent av aksjene i Det norske. Kursen er 40,25 kroner per aksje, totalt 521 millioner kroner.Etter kjøpet eier Aker Capital 57.898.658 aksjer i Det norske, som tilsvarer et eierskap på 52,11 prosent i oljeselskapet.- Aker har lenge hatt stor tro på norsk sokkel. De betydelige oljefunnene som er gjort den siste tiden styrker denne troen. Aker benyttet derfor anledningen til å kjøpe seg opp i Det norske da DNO International ønsket å selge sin aksjepost. Aker ser frem til å bidra til ytterligere utvikling av Det norske, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.Grunnet Aker Capitals historiske eierandel i Det norske, utløser ikke ervervet krav om fremsettelse av pliktig tilbud på øvrige aksjer.Det er DNO International som er selger av posten. DNO kan bokføre en gevinst på 255 millioner kroner i tredje kvartal.